Tipy

na zmírnění příznaků suchých očí

Vedle používání výrobků určených k léčbě suchých očí lze příznaky zmírnit dodržováním několika zásad.

Doma/v práci

 • Vytvořte si v místnosti ideální klima s optimální vlhkostí vzduchu, např. používáním zvlhčovače.
 • Zajistěte dostatečný přísun čerstvého vzduchu, např. důkladným větráním pracovních a obývacích prostor. Lze toho dosáhnout i tak, že čas od času z pracovního nebo obývacího prostoru odejdete.
 • Během dne v pravidelných intervalech přijímejte adekvátní množství tekutin, nejméně 1,5 l. Hydratace má zásadní podíl na tvorbě slz. Alkoholické nápoje by se mezi denní příjem tekutin počítat neměly, jelikož tělo dehydratují.

Při častém používání digitálních médií

 • Mrkání: Vědomě si připomínejte, že své oči musíte pravidelně zvlhčovat mrkáním. Připevněte si například k počítači poznámku, která Vám to bude připomínat. Čas od času si dělejte krátké přestávky a prudce mrkejte. Stimulujete tak produkci slz.
 • Pravidelné přestávky: Nechte své oči odpočinout. V kanceláři je dobré dát si jednou za hodinu na pár minut přestávku a přestat se dívat na monitor. Využijte tento čas k dívání se ven z okna.
 • Kyslík: Oči potřebují kyslík, aby se vzpamatovaly. Pokud pracujete v místnosti, několikrát denně vyvětrejte. Krátká procházka na čerstvém vzduchu je ještě lepší.
 • Omezte používání digitálních médií ve volném čase: Místo abyste se po práci dívali na tabletu na seriál, vyrazte na procházku. Omezte na minimum používání chytrého telefonu. I drobné změny v tom, jak pracujete s digitálními prostředky, znamenají více odpočinku pro vaše oči.

V autě

 • Nemiřte si ventilaci přímo na obličej, protože nepřetržitý přísun vzduchu totiž může oči podráždit a povrch oka dále vysušit.
 • Nejezděte s otevřenými okny. Pokud s otevřenými okny jezdíte, chraňte si oči (slunečními) brýlemi.
 • Nemějte po celou dobu jízdy zapnutou klimatizaci, abyste uvnitř auta nevytvářeli suché prostředí.

Ve volném čase

 • Při plavání mějte nasazené brýle, aby vám chlór nepodráždil oči.
 • Pokud fouká vítr nebo ostře svítí slunce, chraňte si oči (slunečními) brýlemi, pokud možno opatřenými postranními clonami, které povrch očí ochrání před foukajícím větrem.

Obrázek záhlaví: gstockstudio – stock.adobe.com