Evaporační forma suchého oka

Téměř 90 % pacientů se suchýma očima má narušenou lipidovou vrstvu, tj. trpí evaporační formou suchého oka.

Co je evaporační forma suchého oka?

Evaporační formu suchého oka vyvolává narušená lipidová vrstva, tj. nestabilní nebo neúplná lipidová vrstva. Lipidová vrstva je vnější vrstva slzného filmu, která chrání před předčasným odpařením slz. Obnova lipidové vrstvy závisí na mrkání.
Narušená lipidová vrstva má za následek nadměrné odpařování spodní vodné vrstvy slzného filmu Obr. 1 nebo nadměrné slzení očí, jelikož lipidová vrstva již nezvládá vodnou vrstvu stabilizovat Obr. 2.

Ve většině případů, tj. téměř z 90 %, se na suchosti očí podílí právě evaporační forma. Typické příznaky narušené lipidové vrstvy jsou:

  • slzení očí
  • pocit pálení
  • zarudlé a bolavé okraje víček
  • příznaky jsou silnější ráno

1 Tong L. et al. Invest Ophthalmol Vis Sci 2010, 51: 3449-3454.

Příčiny narušené lipidové vrstvy

Evaporační formu suchého oka mohou vyvolat externí (vnější) i endogenní (vnitřní) faktory.

Mezi vnitřní faktory, které způsobují poruchu lipidové vrstvy slzného filmu, patří nefunkční Meibomské žlázy produkující lipidy (dysfunkce Meibomských žláz nebo MGD) a zánět okrajů víčka (blefaritida). Příčinou evaporační formy suchého oka může být i dysfunkční víčko, užívání léků nebo hormonální nerovnováha (např. při menopauze).

Léčba evaporační formy suchého oka

Běžná léčba narušené lipidové vrstvy je založena na očních kapkách s obsahem oleje nebo lipidů, které mají poškozenou nebo chybějící lipidovou vrstvu nahradit.

Faktem je, že většina pacientů trpí evaporační formou suchého oka. Převážná část přípravků určených k léčbě suchého oka nahrazuje pouze vodnou složku,
a tudíž se na narušenou lipidovou vrstvu nezaměřuje.

EvoTears® OMEGA – další krok při léčbě suchých očí

Oční kapky EvoTears® OMEGA vyplňují mezeru v oblasti léčby evaporační formy suchého oka. Oční kapky EvoTears® OMEGA nahrazují funkci lipidové vrstvy, a tím cíleně řeší problém narušené lipidové vrstvy. Díky tomu nabízejí účinnou ochranu proti odpařování a díky absenci přídatných látek jsou také velmi dobře snášeny.

EvoTears® OMEGA – účinná ochrana před odpařováním a dobrá snášenlivost pro spokojenost pacientů!

Icon innovation Icon high yield

*díky perfluorohexyloktanu a bezvodému složení.
Obrázek záhlaví: photoCD – stock.adobe.com