Použití očních kapek EvoTears® OMEGA

Díky inovativní látce se oční kapky EvoTears® OMEGA chovají jinak než běžné oční kapky

Proto je doporučeno následující použití

Otevřete lahvičku EvoTears®

Obr. 1
1Otevřete lahvičku

Odstraňte uzávěr z lahvičky s očními kapkami. Při prvním použití odstraňte zajišťovací kroužek a vyhoďte jej.

Mírně stiskněte lahvičku EvoTears®

Obr. 2
2Mírně stiskněte lahvičku

Přidržte otevřenou lahvičku špičkou kapátka směrem nahoru a lahvičku palcem a ukazováčkem mírně stlačte.

Nasajte do lahvičky vzduch EvoTears®

Obr. 3
3Nasajte do lahvičky vzduch

Otočte lahvičku špičkou kapátka směrem dolů a uvolněte okamžitě tlak na lahvičku. Vzduch pronikne tekutinou do lahvičky. Ponechte lahvičku v této poloze, tzn., aby špička kapátka směřovala dolů.

Přibližte lahvičku nad oko EvoTears®

Obr. 4
4Přibližte lahvičku nad oko

Lehce zakloňte hlavu a opatrně odtáhněte spodní víčko od oka. Přidržte otočenou otevřenou lahvičku kolmo nad okem. Lehkým stisknutím lahvičky kápněte jednu kapku do každého oka.

Poznámka: Pokud kapku téměř necítíte, doporučujeme aplikovat oční kapky EvoTears® OMEGA před zrcadlem. Případně na začátku léčby nechte druhou osobu, aby aplikaci pozorovala, dokud se s pocitem kápnutí do oka neobeznámíte.

Schematic of EvoTears bottle